Muskeldrivna flygplan och helikoptrar är den minsta av HPV formerna. Samtidigt är det den mest prestigefyllda. Att flyga av egen kraft är en dröm som människan haft sedan urminnes tider och nu är det praktiskt möjligt. De första försöken med muskeldrivna flygplan gjordes redan i början på 1900-talet men det var 1977 som det stora genombrottet kom. Då flög The Gossamer Albatross över Engelska kanalen enbart med muskelkraft.